Presentations

Inspiring seminars, fruitful workshops and useful material are not meant for dusty shelves or academic archives. For this reason we have made all our presentations, work shop material and inspirational lectures available for you to download on this page. Enjoy, read and please feel free to feedback or contact us for a workshop or your own.

Download seminar presentations & inspirational lectures

Our hopes being that this will stimulate the industry to read, discuss and give feedback on the topics in order to facilitate and inspire digital progress in the world of hospitality.

Enjoy and please feel free to participate and contribute to the discussion by contacting us!

Seminar presentations (PDF)

Eget företag, Stockholmsmässan Nov 2019

Available languages; SE

Nya affärsmöjligheter inom besöksnäringen

“Ett inspirationsseminarium som ger dig praktiska tips, råd, samt bättre förståelse för hur du utvecklar din affärsidé för besöksnäringen. Gästen i centrum och personifieringens betydelse har blivit allt viktigare i den digitala affären. Genom en ökad förståelse för de globala drivkrafterna och de starka konsumenttrenderna finns det stora möjligheter för er entreprenörer.”

Eget företag, Stockholmsmässan Nov 2018

Available languages; SE

The global traveller – nya affärsmöjligheter inom besöksnäringen

“Ett inspirationsseminarium som ger dig praktiska tips, råd, samt bättre förståelse för hur du utvecklar din affärsidé för inkommande turism. Vi pratar om kommunikation, vikten av en digital strategi samt de starka konsumenttrender som påverkar och ger nya turister till Sverige. Entrepenörer gör er redo att ta emot en hel värld fullav möjligheter!”

Eget företag, Stockholmsmässan Nov 2017

Available languages; SE

The global traveller – nya affärsmöjligheter inom besöksnäringen

“Ett inspirationsseminarium som ger dig praktiska tips, råd, samt bättre förståelse för hur du utvecklar din affärsidé för inkommande turism. Vi pratar även om vikten av en digital strategi samt de starka trender som lockar nya turister till vårt vackra norden. Entrepenörer gör er redo att ta emot en hel värld full av möjligheter!”

X

Need help with Digital Marketing or Digital Strategies?
Do not hesitate to contact us!

By Phone: +46 (0) 723 503 708
By Email: info@ostromconsulting.com
Or just drop your message in the form below!

    Contact us